“Kennis en informatie geven waar een varkenshouder financieel en technisch mee verder komt in saldo, dat is mijn doel.”

Kasper Bekker

“Om goed te sturen moet je eerst weten waar je naar toe wilt. ”

Al meer dan 40 jaar heb ik ervaring in de varkenshouderij in verschillende disciplines. Vanuit werkkringen in een slachterij, voorlichting consulentschap varkenshouderij, voerindustrie, genetica en handel, heb ik specifieke kennis opgedaan die het mogelijk maakt om een totaal overzicht te hebben als het gaat om analyses en impact van aanpassingen.

De verschillen in concepten binnen Nederland en in Duitsland zijn groot. Waar moet op worden gestuurd en wat levert het mogelijk op? Wat gaat het kosten en hoe komt het saldo er uit te zien? Terugkijken is prima maar dan wel om te bepalen wat er in de toekomst beter kan.

Mijn passie is rekenen met vleesvarkens. Mijn missie is om aan de varkenshouder kennis en informatie te geven waar hij financieel en technisch verder mee komt in het saldo.