Gecorrigeerde cijfers vleesvarkens moeten op de schop!

Al jaren werken we in de vleesvarkenshouderij met gecorrigeerde cijfers. Deze zijn ook standaard opgenomen in de uniformeringsafspraken varkenshouderij van december 2012. De cijfers hebben betrekking op Groei per dag en EW-conversie. Als afgeleiden daarvan kun je ook een gecorrigeerde Voerconversie en voeropname berekenen. Eventueel zelfs gecorrigeerde voerkosten. Het doel van de gecorrigeerde cijfers is…

Read more

prognose-voerwinst2020-kasperbekker

Prognose voerwinst vleesvarkens 2020

Met de maand december nog voor de boeg kunnen we stellen dat ruim 90% van het kalenderjaar 2020 inmiddels verstreken is. Zelden heeft een jaar twee zo verschillende financiële en misschien ook wel emotionele gezichten laten zien. Het jaar 2020 startte voortreffelijk en dat mooie niveau hield stand tot april. Onder invloed van Covid-19 werden…

Read more

Kasper Bekker Saldo Advies Varkenshouderij

‘Hoger inkomen uit het bedrijf halen is beslissing van de boer’

Een interview met Kasper Bekker in Nieuwe Oogst 11-07-2020 Het juist analyseren van slachterij gegevens levert vleesvarkenshouders rendement op. Met saldoberekeningen op basis van actuele technische resultaten van het vleesvarkens bedrijf maakt Kasper Bekker dat inzichtelijk. ‘De boer beslist zelf of en hoe hij zijn bedrijfsvoering aanpast om dat extra inkomen te behalen.’ Met veertig…

Read more

Ommezwaai in fokdoelen zichtbaar

Na jaren van fokbeleid op spek- en spierdikte is een kentering zichtbaar in het fokdoel. Minder spek is niet meer het hoofddoel zien we in de cijfers. Verbetering wordt nu gezocht in voerefficiëntie. Een vergezicht op 2025 laat de potentie zien. In Nederland hebben we vanaf 2007 een insteek in de fokkerij moeten kiezen die…

Read more

Blog Kasper Bekker Saldo Advies Varkenshouderij

Opbrengstspiegel vleesvarkens 2019

De diversiteit in afzetconcepten is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee zijn de verschillen in opbrengstprijzen groter geworden en is het steeds moeilijker om een referentie te vinden om de eigen opbrengst te spiegelen. Kijkend naar de laatste jaren is de Duitse ZMP-notering misschien wel de notering die het beste de bewegingen van de markt…

Read more

Kasper Bekker blog

Prognose voerwinst vleesvarkens 2019

90% Van het jaar 2019 zit er op. We zitten in week 47. Nog maar 5 weken te gaan en het is 2020. Mooi moment om alvast de balans op te maken en in te schatten wat het jaar gaat brengen. Op zich niet zo’n moeilijke opgave omdat de jaarcijfers over de jaren qua technische…

Read more

Afleverstrategie van vleesvarkens

Afleverstrategie van vleesvarkens

Het bepalen van de juiste afleverstrategie is een complex vraagstuk. Het is dan ook niet mogelijk om dat voor alle bedrijven in één advies weg te zetten. Wel is het mogelijk om een aantal stappen te benoemen en handvatten aan te reiken. Opgave van het juiste aantal Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn…

Read more

Blog Kasper Bekker Saldo Advies Varkenshouderij

Borgen of beren mesten?

Het is de laatste paar jaar weer een omgekeerde trend aan het worden. Na een aantal jaren waarin geleidelijk het percentage beren en gelten opliep naar meer dan 80%, zijn borgen en gelten langzaam maar zeker terrein aan het terugwinnen. Slachterijen willen in hun pakket liever borgen dan beren. De voordelen van borgen en gelten…

Read more

Blog Kasper Bekker Saldo Advies Varkenshouderij

Saldo – optimalisatie Vleesvarkens

Het saldo in de vleesvarkenshouderij is een complexe samenhang van diverse variabelen. Des te meer daar een aantal van die variabelen veranderen bij een kleine wijziging van een andere variabele. “De vleesvarkenshouder moet constant bijsturen naar de ideale bedrijfsvoering.” Bovenstaande zin klinkt logisch. Het bijsturen kan echter pas beginnen als je weet waar je naar…

Read more