Opbrengstspiegel vleesvarkens 2019

De diversiteit in afzetconcepten is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee zijn de verschillen in opbrengstprijzen groter geworden en is het steeds moeilijker om een referentie te vinden om de eigen opbrengst te spiegelen.

Kijkend naar de laatste jaren is de Duitse ZMP-notering misschien wel de notering die het beste de bewegingen van de markt volgt. Gemiddeld is de opbrengst in Nederland steeds ongeveer 6 ct/kg netto exclusief BTW lager geweest dan deze notering. Echter in 2019 is dat verschil, wellicht mede vanwege goede exportmogelijkheden naar Azië, slechts 4 cent geweest en daarmee komt de gemiddelde opbrengstprijs uit op 1,680.

Allereerst is er een verschil tussen leveren in Beter Leven of conventioneel. Met een netto prijsverschil van 10 cent/kg en uitgaande van 25% van de varkens geleverd in Beter Leven, moeten de Beter Leven varkens 7,5 ct/kg boven het gemiddelde scoren en de anderen 2,5 ct/kg onder het gemiddelde.

Ten tweede zien we een duidelijk verschil in opbrengst tussen borgen / gelten en beren / gelten. In de meeste concepten brengen borgen en gelten gemiddeld 3,5 cent meer op. Kijkend naar de verhouding van de geleverde aantallen (schatting) is er een plus voor de borgen/gelten van 3 ct/kg en een min voor beren/gelten van 0,5 ct/kg

Ten derde moet er een verschil worden gemaakt voor levering in Duitsland (Luxe), levering in Nederland in een luxe programma of levering in Nederland in een niet luxe programma. In Duitsland zul je 1 ct/kg meer moeten beuren vanwege andere slacht- en weegvoorschriften. Nederland in een luxe programma is het gemiddelde en in een minder luxe programma mag je 1 ct/kg minder beuren vanwege focus op groei,  kilo’s maken en bezettingsgraad.

Het vierde punt waardoor verschil gemaakt wordt, is de bedrijfsomvang. Bedrijven onder 1400 plaatsen beuren gemiddeld 1,5 ct/kg onder het gemiddelde en bedrijven boven 2400 plaatsen beuren 1,5 ct/kg boven het gemiddelde. Voor de bedrijven die er qua aantal tussenin zitten, is er geen correctie nodig.

De opbrengstspiegel:

Opbrengstspiegel vleesvarkens 2019

Wellicht is deze spiegel een hulpmiddel om verschillen tussen bedrijven te verklaren. Eventueel is af te lezen wat het gaat brengen indien gekozen wordt voor een ander concept. Een aantal aannames best voor discussie vatbaar.