Per saldo beter

De meeste technische administratiesystemen geven een perfect beeld  hoe het resultaat er in het verleden uit heeft gezien. Het is de kunst om dit te vertalen naar acties waardoor de ondernemer onder aan de streep meer geld gaat verdienen.

“Op naar een beter saldo in de toekomst!”

Vaak focussen we ons op maar enkele kengetallen. De hoogste groei, de laagste voerkosten, of de hoogste opbrengstprijs. Het gaat echter steeds om de juiste balans in álle kengetallen. Om de juiste afwegingen te maken, moet er een totale saldoberekening gemaakt worden waarin de effecten op alle punten worden doorberekend. De effecten van de veranderingen zijn vooraf heel goed te berekenen en in te schatten.

Zo zijn het ideale geslachte gewicht en de kwaliteitseisen (spek, spier, type AA en sekse) van een concept en daarmee samenhangend de netto uitbetalingsprijs belangrijk voor de opbrengst van het vleesvarken. De veelheid en variatie in uitbetalingssystemen is de laatste jaren groter geworden. Je kunt het zien als een doolhof maar ook als een speeltuin.

Opleggewicht, aflevergewicht alsmede beerkeuze en sekse zijn sterk bepalend voor de groei en de voerconversie.  Dan hebben we het over omloopsnelheid, bezettingsgraad en mestproductie nog niet eens gehad. Kortom een veelheid aan variabelen die op de juiste manier moeten worden ingewogen.