Prognose voerwinst vleesvarkens 2019

90% Van het jaar 2019 zit er op. We zitten in week 47. Nog maar 5 weken te gaan en het is 2020.

Mooi moment om alvast de balans op te maken en in te schatten wat het jaar gaat brengen. Op zich niet zo’n moeilijke opgave omdat de jaarcijfers over de jaren qua technische cijfers een heel constant beeld laten zien met een kleine vooruitgang op VC maar best een behoorlijke toename in groei. Ook het geslachte gewicht laat al jaren een stijgende trend zien. Deze verschuivingen worden onderstreept door de halfjaarcijfers tot en met juni van dit jaar.

Op financieel gebied zijn er grote verschuivingen in de cijfers. De vleesvarkensprijs is fors hoger, evenals de biggenprijs. Hoeveel de vleesvarkensprijs en de biggenprijs hoger zijn, is wel ongeveer aan de geldende noteringen af te lezen. Ik ben er van uit gegaan dat de huidige prijzen het restant van het jaar zo blijven. Mochten ze wel veranderen dan moeten de biggen in de laatste 5 weken al 10 euro in prijs veranderen om op het hele jaar 1 euro invloed te hebben op het gemiddelde. Voor de vleesvarkens geldt dat 10 cent gemiddelde verandering in de komende 5 weken maar 1 cent invloed heeft op het gemiddelde. Indien ze beide dezelfde kant op veranderen, heffen ze elkaar voor de vleesvarkenshouder ook nog grotendeels op. De voerprijzen zijn over 2018 en 2019 nagenoeg gelijk. De stijgende lijn in 2018 is gevolgd door een dalende lijn in 2019. Het jaar 2019 zal iets hoger uitkomen met de voerprijs.

Kasper Bekker blog
Prognose voerwinst vleesvarkens 2019

Het lastigste is om in te schatten wat het effect is van de bedrijven die stoppen. Veelal zullen dit de kleinere en oudere bedrijven zijn met gemiddeld een lagere voerwinst. Ongeacht de bedrijfsgrootte, telt elk bedrijf evenzwaar mee, dus invloed hebben ze zeker.

Per saldo zullen de biggen in vergelijking met 2018 ongeveer 17 euro duurder zijn en de vleesprijs ongeveer 30 cent/kg hoger. Dit gecombineerd met 17 gram meer groei, 0,01 lagere VC en 1 kg hoger geslacht gewicht, geeft een voerwinst die voor 2019 zal uitkomen op 118 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken.

Daarmee zal de voerwinst 39 euro hoger zijn dan in 2018. De voerwinst kwam toen uit op 79 euro per jaar.

Overigens is 118 euro voerwinst slecht nieuws voor ondernemers die 120% voerwinst als doelstelling hebben. Zij moeten nu ruim 23 euro boven het gemiddelde scoren terwijl dat bij 80 euro voerwinst maar 16 euro is. Een vast bedrag boven het gemiddelde is volgens mij dan ook een betere doelstelling dan een vast percentage.

We kunnen 2019 voor de vleesvarkenshouder omschrijven als een financieel topjaar. Helaas weten we ook dat de randvoorwaarden voor dit topjaar zijn geschapen door dierziektes in andere delen van de wereld. Alle reden om als sector verstandig om te gaan met de eigen gezondheidsstatus op onze de bedrijven. De financiële roze wolk waarop wij leven kan elk moment omslaan in een donderwolk die zijn weerga niet kent.

Zo, en nu maar rustig 5 weken afwachten of deze prognose uitkomt.