Prognose voerwinst vleesvarkens 2020

Met de maand december nog voor de boeg kunnen we stellen dat ruim 90% van het kalenderjaar 2020 inmiddels verstreken is.

Zelden heeft een jaar twee zo verschillende financiële en misschien ook wel emotionele gezichten laten zien. Het jaar 2020 startte voortreffelijk en dat mooie niveau hield stand tot april. Onder invloed van Covid-19 werden zowel het slachtproces als de mondiale verkoop van varkensvlees behoorlijk verstoord. Als klap op de vuurpijl werd begin september in het oosten van Duitsland bij wilde zwijnen AVP vastgesteld.

Al met al zijn de prijzen van de vleesvarkens in een 5-tal tijdvakken met ongeveer 70 cent per kilogram gedaald. Met de feestdagen en jaarwisseling voor de boeg lijkt deze situatie dit jaar niet meer te verbeteren.

Voor de prognose van de voerwinst ga ik de vergelijking maken met 2019. Het jaar 2019 kwam uit op een gemiddelde voerwinst van 121 euro.

De vleesvarkens zullen met een hoger gewicht en een lagere prijs ongeveer 11 euro per stuk minder opbrengen.

Aankoopprijs biggen
Op zich zijn er tot nu toe niet veel indicaties dat de biggen veel zwaarder zijn opgelegd. Mogelijk is dat in de laatste paar maanden wel het geval geweest. De noteringen van de biggen zijn als deze in de maand december zo blijft staan ongeveer 8 euro lager dan in 2019. Wel is er een trend dat in het voorjaar de toeslagen stijgen. Per saldo denk ik dat de biggen voor de vleesvarkenshouder 7 euro per stuk goedkoper zijn geweest dan in 2019.

Voerkosten
De voerkosten worden bepaald door de voerprijs, de Voederconversie en het groeitraject. Kijkend naar de Lei-prijzen van het voer, is een daling waarneembaar van ongeveer 30 cent/100 kg. De ervaring leert over de laatste jaren dat de werkelijke daling meestal iets meer is. Verder zien we een systematische daling van de VC in de laatste jaren die ook dit jaar te zien zal zijn. Als laatste is het groeitraject van de varkens vanwege zwaarder afleveren duidelijk langer. De combinatie van de drie genoemde variabelen leidt tot een verhoging van de voerkosten met 1,30 euro per varken.

Omzetsnelheid
De laatste jaren neemt de groei per dag van de vleesvarkens behoorlijk toe. De trendlijn van de laatste 5 jaar is de jaarlijkse groeitoename 10 tot 12 gram. In de laatste 2 jaar is dat zelfs duidelijk meer. Echter vanwege het veel zwaarder afleveren is de combinatie van een hogere groei per dag en zwaarder afleveren per saldo 2% negatief voor het aantal ronden per jaar. Dat kost omgerekend 70 cent per afgeleverd varken.

11 euro lagere opbrengst met 1,30 euro hogere voerkosten en 0,70 euro minderopbrengst door lagere omzetsnelheid, is totaal 13 euro . Met 7 euro lagere kosten voor de biggen blijft een negatieve voerwinst van 6 euro per stuk ten opzichte van 2019. Uitgaande van 3 ronden op jaarbasis is dat een verlaging van 18 euro per gemiddeld aanwezig vleesvarken.

Prognose voerwinst 2020: 103 euro gemiddeld

97 euro voor traditioneel en 121 euro voor Beter Leven.

Hoewel het gevoel waarschijnlijk duidelijk negatiever is, zal 2020 op financiële gronden als een redelijk goed jaar de boeken in gaan. Vooral bedrijven waarvan de afzet moeilijk is geweest zullen zich in bovenstaande analyse en omschrijving moeilijk kunnen vinden. Cijfers kunnen soms bikkel hard zijn!