Zwaar afleveren vleesvarkens interessant bij hoge biggenprijs!

De uitdaging van saldo-optimalisatie is dat er veel variabelen zijn die samen bepalen of je een beter saldo kunt gaan scoren. In die optimalisatie is het ideale geslachte gewicht zeer bepalend voor de uitkomst.

Het ideale geslachte gewicht wordt door een paar zaken bepaald. Allereerst natuurlijk de randvoorwaarden qua uitbetaling waar de varkens aan moeten voldoen om de hoogste uitbetaling te krijgen. Gewichtskorting, toeslagen of kortingen op spekdikte en spierdikte en afgeleiden hiervan zoals vleespercentage en concepttoeslagen bepalen de netto prijs per kilogram.

Daarnaast is ook van belang hoe secuur de varkens worden uitgezocht. Echter het streven naar gewichtsuniformiteit staat op gespannen voet met de bezettingsgraad. In de geldstroom die het uiteindelijke rendement bepalen zijn er maar 5 onderliggende geldstromen die van belang zijn: (doorgerekend voor een bedrijf met 3000 plaatsen)

  1. De opbrengst van de vleesvarkens. Gek genoeg maakt het marktniveau weinig uit bij de vraag of je licht of zwaar moet leveren. Wel heb je bij zwaar afleveren op jaarbasis iets minder kilogrammen vlees omdat je bij zwaarder afleveren minder biggen aankoopt en die biggen brengen in principe al een startgewicht aan kilogrammen geslacht gewicht mee. 5 Kg zwaarder afleveren geeft op jaarbasis per plaats 3 kg minder vlees en dat is 15.000 euro minder opbrengst. Hoe hoger de marktprijs, des te hoger de minderopbrengst.
  2. De kosten van aankoop biggen. Bij zwaar afleveren van de varkens heb je op jaarbasis veel minder biggen nodig. Naarmate de biggenprijs hoger is, wordt het voordeel van zwaarder afleveren van de vleesvarkens ook groter. 5% Minder biggen aankopen is al gauw een voordeel van 34.000 euro.
  3. De voerkosten op jaarbasis. Bij zwaarder afleveren gaat de VC omhoog. Bij gelijke groei is er dus meer voer nodig. Op jaarbasis kost dit bij 5 kg zwaarder afleveren ongeveer 7.000 euro.
  4. De kosten van uitval: Op jaarbasis zal het aantal uitgevallen dieren niet veel veranderen. Per ronde stijgt het aantal omdat ze langer in de stal liggen en ook de gemiddelde waarde van de uitgevallen varkens stijgt iets. Totale schade is ongeveer 1000 euro.
  5. Kosten mestafzet: Bij 5 kg zwaarder afleveren nemen de mestafzetkosten ongeveer 3% toe op jaarbasis. Oorzaak is natuurlijk meer voer en iets minder kilogrammen varkens afleveren. Per saldo meer fosfaatoverschot. 3% hogere mestafzetkosten is ongeveer 2000 euro voor dit bedrijf.

Van de vijf belangrijke geldstromen zijn er vier nadelig voor het saldo op jaarbasis en maar een positief en dat is de post aankoop biggen. Echter dat voordeel is zo groot dat het de andere vier meer dan compenseert.

Conclusie van bovenstaande is dan ook dat het eventuele voordeel van zwaarder afleveren het meest wordt bepaald door de biggenprijs.

Niet elk concept leent zich voor zwaar afleveren. Daarom kan de keuze voor een ander afzetconcept ook worden overwogen. Daarnaast kan worden opgemerkt dat bijna altijd de concepten voor borgen en gelten meer ruimte geven voor zwaarder afleveren.

Wellicht is het op uw bedrijf ook de moeite waard om te kijken waar uw saldo geoptimaliseerd kan worden.